Đào tạo Quy trình tư vấn dịch vụ

Đào tạo Quy trình tư vấn dịch vụ

Đào tạo Quy trình tư vấn dịch vụ của Sao Kim

Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thời gian hoàn thành 19 phút
Thành viên 68
Onboarding Sales
  • [Sales Training] Quy trình tư vấn dịch vụ - Khám phá nhu cầu
  • [Sales Training] Quy trình tư vấn dịch vụ - Báo giá, Đề xuất
  • [Sales Training] Quy trình tư vấn dịch vụ - Thu hẹp khoảng cách, Hợp đồng, Upselling
  • Câu hỏi ôn tập
   10 xp