Kỹ năng bán hàng

Kỹ năng bán hàng

Đào tạo Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thời gian hoàn thành 24 phút
Thành viên 28
Onboarding Sales
    • [Sales Training] Kỹ năng bán hàng - Đàm phán & Chốt hợp đồng
    • [Sales Training] Kỹ năng bán hàng - Định giá dịch vụ
    • [Sales Training] Kỹ năng bán hàng - Làm việc với khách hàng khó tính
    • [Sales Training] Kỹ năng bán hàng - Upselling