Quy trình triển khai dự án thiết kế

Quy trình triển khai dự án thiết kế

Đào tạo quy trình triển khai dự án thiết kế

Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thời gian hoàn thành 15 phút
Thành viên 67
Onboarding Sales
  • [Sales Training] Quy trình triển khai DA Thiết kế - Xác định yêu cầu
  • [Sales Training] Quy trình triển khai DA Thiết kế - Triển khai dự án
  • [Sales Training] Quy trình triển khai DA Thiết kế - Thuyết minh
  • [Sales Training] Quy trình triển khai DA Thiết kế - Bàn giao, Thanh lý, Chăm sóc
  • Câu hỏi ôn tập
   10 xp