Cách thức thực hiện bản brief hiệu quả

Table of Contents:

00:03 - NỘI DUNG
00:39 -
02:20 -
06:04 -
08:44 -
10:14 -
11:48 -
12:50 - Brief tools
Views
21 Tổng lượt xem
21 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Nguồn lực bên ngoài