Đào tạo dịch vụ Thiết kế thương hiệu

Đào tạo dịch vụ Thiết kế thương hiệu

Khóa đào tạo dịch vụ Thiết kế thương hiệu dành cho Acc. Cung cấp các thông tin, kiến thức, quy trình để tư vấn dịch vụ Thiết kế thương hiệu cho khách hàng

Người phụ trách Sao Kim Admin
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thời gian hoàn thành 13 phút
Thành viên 68
Onboarding Sales
  • [Sales Training] DV Thiết kế thương hiệu - Tổng quan
  • [Sales Training] DV Thiết kế thương hiệu - Thiết kế Logo
  • [Sales Training] DV Thiết kế thương hiệu - Bộ nhận diện biển bảng
  • [Sales Training] DV Thiết kế thương hiệu - Bộ nhận diện đồng phục
  • [Sales Training] DV Thiết kế thương hiệu - Quà tặng thương hiệu
  • [Sales Training] DV Thiết kế thương hiệu - Nhận diện thương hiệu chuyên ngành
  • Câu hỏi ôn tập
   10 xp