Nền tảng quản lý và phát triển thương hiệu

Dễ dàng cộng tác, nâng cao chất lượng dự án

Quản lý dự án

Giải pháp quản lý dự án đơn giản và hiệu quả, nâng cao hiệu suất và chất lượng.

Cộng tác sáng tạo

Dễ dàng tham gia vào từng giai đoạn sáng tạo cùng đội ngũ của chúng tôi.

Quản lý tài nguyên

Truy cập mọi tài nguyên quản lý dự án, quản lý tài sản thương hiệu.

Dịch vụ hỗ trợ

Dễ dàng gửi thông tin hỗ trợ và theo dõi quá trình xử lý, phản hồi.

1 - Nghiên cứu thị trường

Thực hiện nghiên cứu theo phương pháp khoa học, thu tập và phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định chiến lược.

2 - Chiến lược thương hiệu

Xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

3 - Nhận diện thương hiệu

Thiết kế sáng tạo nền tảng thương hiệu, xây dựng nhận diện, công cụ phù hợp

4 - Truyền thông Marketing

Triển khai các hoạt động truyền thông Marketing phù hợp với mục tiêu, phù hợp với từng giai đoạn.

5 - Quản trị & Vận hành

Thực hiện các hoạt động duy trì và quản trị thương hiệu. Đảm bảo thương hiệu phát triển đúng hướng, bền vững.

Next Level

Đồng hành cùng doanh nghiệp chinh phục đỉnh cao mới.

Hơn 10.000 doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Sao Kim để xây dựng thương hiệu mạnh

Cùng chúng tôi để biến thương hiệu của bạn trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Liên hệ với chúng tôi

Branding Foundation

Khóa học xây dựng thương hiệu dành cho doanh chủ. Nắm vững kiến thức nền tảng về thương hiệu.

Advanced Branding

Khóa học xây dựng thương hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Brand Design

Khóa học thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp. Nắm phương pháp, hiểu quy trình quản lý sáng tạo

Luôn luôn cập nhật

Các thông tin hữu ích nhất về xây dựng thương hiệu hàng tuần