Khoá học Branding Foundation

Khoá học Branding Foundation

Khoá học Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp giúp bạn nắm vững các kiến thức chuyên môn về thương hiệu và xây dựng thương hiệu. Khoá học kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, đảm bảo tính thực thi khi áp dụng vào thực tế doanh nghiệp. Nội dung là những kiến thức mới nhất, hiện đại nhất, chuẩn theo xu hướng quốc tế.

Người phụ trách Nguyen Thanh Tuan
Cập nhật gần nhất 15/11/2021
Thời gian hoàn thành 3 giờ 14 phút
Thành viên 45
Trung cấp Sales Onboarding
  • Giới thiệu khoá học Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp - Sao Kim Academy
 • Phần 1: Tổng quan về thương hiệu
  • 1.1.1 Câu chuyện thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 1.1.2 Thương hiệu qua cách hiểu thực tế | Sao Kim Academy
  • 1.1.3 Các khái niệm về thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 1.2.1 Vai trò của thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 1.2.2 Vai trò của thương hiệu đối với người tiêu dùng | Sao Kim Academy
  • 1.2.3 Giá trị thương hiệu đối với nhân viên, đối tác, cổ đông | Sao Kim Academy
  • 1.3.1 Từ Chiến lược Kinh doanh đến Chiến lược Thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 1.3.2 Quy trình xây dựng thương hiệu mạnh | Sao Kim Academy
  • Câu hỏi phần 1
   10 xp
 • Phần 2: Xây dựng chiến lược thương hiệu
  • 2.1 Nghiên cứu thương hiệu sử dụng mô hình 4C
  • 2.2 Phương pháp nghiên cứu thương hiệu
  • 2.3 Định vị thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 2.4 Các phương pháp Định vị thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 2.5 Nền tảng thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 2.6 Mô hình Lăng kính & Mô hình Brandkey | Sao Kim Academy
  • 2.7 Mô hình ngôi nhà thương hiệu | Sao Kim Academy
  • Câu hỏi phần 2
   10 xp
 • Phần 3: Thiết kế nhận diện thương hiệu
  • 3.1 Nhận diện thương hiệu là gì? | Sao Kim Academy
  • 3.2 Cách đặt tên thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 3.3 Kiến thức về Thiết kế Logo | Sao Kim Academy
  • 3.4 Thiết kế Website và Bao bì chuyên nghiệp
  • 3.5 Cách viết Creative Brief
  • Câu hỏi ôn tập phần 3
   10 xp
 • Phần 4: Xây dựng kiến trúc thương hiệu
  • 4.1 Các loại thương hiệu
  • 4.2 Kiến trúc thương hiệu là gì?
  • 4.3 Gia đình thương hiệu
  • 4.4 Ngôi nhà thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 4.5 Thương hiệu sản phẩm
  • 4.6 Thương hiệu bảo trợ | Sao Kim Academy
  • Câu hỏi ôn tập phần 4
   10 xp
 • Phần 5: Truyền thông thương hiệu
  • 5.1 Truyền thông thương hiệu | Sao Kim Academy
  • 5.2 Truyền thông nội bộ | Sao Kim Academy
  • 5.3 Truyền thông thương hiệu với công chúng | Sao Kim Academy
  • 5.4 Checklist Cách kênh truyền thông | Sao Kim Academy
  • Câu hỏi ôn tập phần 5
   10 xp
 • Phần 6: Bảo vệ thương hiệu
  • 6.1 Phân biệt Thương hiệu và Nhãn hiệu | Sao Kim Academy
  • 6.2 Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa | Sao Kim Academy
  • 6.3 Kinh nghiệm Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa | Sao Kim Academy
  • 6.4 Xây dựng tài sản thương hiệu | Sao Kim Academy
  • Câu hỏi ôn tập phần 6
   10 xp
  • Chứng chỉ khoá học Branding Foundation
  • Tài liệu khoá học Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp (slide)