Quản lý dự án hiệu quả

Quản lý dự án hiệu quả

Trong khoá học này, bạn sẽ được học về quy trình để triển khai một dự án kể từ khi bắt đầu cho đến khi thanh lý và thanh toán hoàn thiện.

Người phụ trách Nguyen Thanh Tuan
Cập nhật gần nhất 25/10/2021
Thời gian hoàn thành 49 phút
Thành viên 23