Giải pháp Marketing tổng thể

Tư vấn triển khai Marketing tổng thể, giải pháp tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Lựa chọn gói phù hợp

Với các hạng mục có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu

Starter

Từ 30 Tr đồng

/ tháng
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược Marketing
 • Mục tiêu & Chỉ số đo lường
 • Kế hoạch Marketing tổng thể
 • Sản xuất chất liệu marketing
 • Thiết lập kênh marketing
 • Social Marketing
 • Website Marketing

Pro

Từ 50 Tr đồng

/ tháng
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược Marketing
 • Mục tiêu & Chỉ số đo lường
 • Kế hoạch Marketing tổng thể
 • Sản xuất chất liệu marketing
 • Thiết lập kênh marketing
 • Social Marketing
 • Branded SEO
 • Ecommerce Marketing
 • Digital Ads

Enterprise

Từ 100 Tr đồng

/ tháng
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược Marketing
 • Mục tiêu & Chỉ số đo lường
 • Kế hoạch Marketing tổng thể
 • Sản xuất chất liệu marketing
 • Thiết lập kênh marketing
 • Social Marketing
 • Branded SEO
 • Ecommerce Marketing
 • Digital Ads
 • PR, Booking Media

Kết nối với chuyên viên