Thiết kế nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Giải pháp thiết kế nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, xây dựng nền tảng thương hiệu.

Lựa chọn gói phù hợp

Với các hạng mục có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu

Starter

Từ 150 Tr đồng

/ gói
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược thương hiệu
 • 02 Concept nhận diện
 • 12 Hạng mục nhận diện
 • Brand Guidelines
 • Thiết kế hồ sơ năng lực
 • Đăng ký nhãn hiệu

Pro

Từ 300 Tr đồng

/ gói
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược thương hiệu
 • 03 Concept nhận diện
 • 80 Hạng mục nhận diện
 • Brand Guidelines
 • Thiết kế hồ sơ năng lực
 • Website thương hiệu chuyên nghiệp
 • Đăng ký nhãn hiệu

Enterprise

Từ 500 Tr đồng

/ gói
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược thương hiệu
 • 03 Concept nhận diện
 • 120 Hạng mục nhận diện
 • Brand Guidelines
 • Thiết kế hồ sơ năng lực
 • Website thương hiệu cao cấp
 • Đăng ký nhãn hiệu

Kết nối với chuyên viên