Giải pháp truyền thông thương hiệu tổng thể

Giải pháp triển khai truyền thông thương hiệu tổng thể cho doanh nghiệp. Xây dựng nhận thức, vị thế thương hiệu.

Lựa chọn gói phù hợp

Với các hạng mục có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu

Starter

Từ 30 Tr đồng

/ tháng
 • Nghiên cứu thị trường
 • Bối cảnh cạnh tranh
 • Thấu hiểu thương hiệu
 • Xây dựng mục tiêu
 • Thấu hiểu đối tượng mục tiêu
 • Chiến lược truyền thông
 • Insight - Big Idea
 • Kế hoạch truyền thông
 • Sản xuất chất liệu truyền thông
 • Thiết lập kênh truyền thông
 • Social Branding

Pro

Từ 50 Tr đồng

/ tháng
 • Nghiên cứu thị trường
 • Bối cảnh cạnh tranh
 • Thấu hiểu thương hiệu
 • Xây dựng mục tiêu
 • Thấu hiểu đối tượng mục tiêu
 • Chiến lược truyền thông
 • Insight - Big Idea
 • Kế hoạch truyền thông
 • Sản xuất chất liệu truyền thông
 • Thiết lập kênh truyền thông
 • Digital Branding

Enterprise

Từ 100 Tr đồng

/ tháng
 • Nghiên cứu thị trường
 • Bối cảnh cạnh tranh
 • Thấu hiểu thương hiệu
 • Xây dựng mục tiêu
 • Thấu hiểu đối tượng mục tiêu
 • Chiến lược truyền thông
 • Insight - Big Idea
 • Kế hoạch truyền thông
 • Sản xuất chất liệu truyền thông
 • Thiết lập kênh truyền thông
 • Omnichannel Branding

Kết nối với chuyên viên