Quy trình xây dựng thương hiệu chuẩn quốc tế
Giúp doanh nghiệp kiến tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững

Khám phá ngay

Nghiên cứu thị trường

 • Nghiên cứu ngành hàng
 • Nghiên cứu khách hàng
 • Nghiên cứu đối thủ
 • Nghiên cứu doanh nghiệp

Chiến lược thương hiệu

 • Tư vấn ban lãnh đạo
 • Đề xuất chiến lược
 • Chuẩn hóa chiến lược
 • Đào tạo ứng dụng

Nhận diện thương hiệu

 • Thiết kế logo
 • Thiết kế bộ nhận diện
 • Ứng dụng nhận diện
 • Nhận diện thương hiệu số

Truyền thông Marketing

 •  Mục tiêu & Chiến lược 
 •  Lập kế hoạch thực thi 
 •  Sản xuất sáng tạo
 • Triển khai & Quản lý

Quản trị & Vận hành

 •  Xây dựng chính sách 
 • Thiết lập tiêu chuẩn
 •  Đào tạo & tuyển dụng
 •  Tối ưu hoạt động

Next Level

 •  Chuyển đổi số toàn diện
 •  Trải nghiệm khách hàng
 • Trải nghiệm thương hiệu
 • Giải pháp cá nhân hóa

Hiểu cách xây dựng thương hiệu từ A-Z

Hướng dẫn nghiên cứu thị trường

Tìm hiểu về quy trình nghiên cứu thị trường và các phương pháp nghiên cứu tiêu chuẩn. Cơ sở giúp ra quyết định đúng đắn.

Hướng dẫn xây dựng chiến lược

Hiểu rõ vai trò của chiến lược thương hiệu và quy trình tạo ra bản chiến lược vững chắc.

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Hướng dẫn xây dựng nền tảng, cốt lõi của thương hiệu

Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp

Hướng dẫn từng bước đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp, sáng tạo, độc đáo. Đảm bảo khẳ năng đăng ký bảo hộ.

Hướng dẫn sáng tác Slogan/ Tagline

Quy trình sáng tác slogan / tagline. Xây dựng thông điệp thương hiệu sáng tạo và truyền cảm hứng.

Thiết kế logo thương hiệu

Tìm hiểu quy trình thiết kế logo thương hiệu chuẩn quốc tế, đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn.

Thiết kế nhận diện thương hiệu

Hướng dẫn quy trình xây dựng yếu tố nhận diện thương hiệu, tối ưu nhận diện tại từng điểm chạm giá trị.

Thiết kế website doanh nghiệp

Xây dựng nền tảng số, cổng thông tin chính thống, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, kinh doanh trên Digital.

Thiết kế Sales Kit - Vũ khí bán hàng

Hướng dẫn xây dựng bộ Sales Kit phục vụ hoạt động bán hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ kinh doanh.

Quy trình ra mắt thương hiệu ấn tượng

Hướng dẫn triển khai chiến dịch ra mắt thương hiệu ấn tượng, hiệu quả, tạo tiền đề kinh doanh.

Lập kế hoạch truyền thông

Hướng dẫn tư duy lập kế hoạch truyền thông, quy trình lập kế hoạch truyền thông thương hiệu tổng thể.

Lập kế hoạch marketing

Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing tổng thể, chia sẻ các biểu mẫu kế hoạch Marketing Online/ Offline.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Chia sẻ phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với từng doanh nghiệp.

Hiểu CSR - Làm CSR đúng

Hiểu rõ về CSR để làm CSR hiệu quả, đúng đắn, sáng tạo.

Hướng dẫn quản trị thương hiệu

Chia sẻ phương pháp quản trị thương hiệu, chiến lược đưa thương hiệu liên tục tiến lên.

Branding Foundation

Khóa học xây dựng thương hiệu dành cho doanh chủ. Nắm vững kiến thức nền tảng về thương hiệu.

Advanced Branding

Khóa học xây dựng thương hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Brand Design

Khóa học thiết kế thương hiệu chuyên nghiệp. Nắm phương pháp, hiểu quy trình quản lý sáng tạo