Tái định vị thương hiệu

Giải pháp giúp doanh nghiệp tái định vị thương hiệu toàn diện, nhanh chóng chinh phục mục tiêu mới, thị trường mới.

Lựa chọn gói phù hợp

Với các hạng mục có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu

Starter

Từ 200 Tr đồng

/ gói
 • Đánh giá thương hiệu
 • Chiến lược tái định vị
 • Thông điệp tái định vị
 • Thiết kế logo thương hiệu
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế hồ sơ năng lực

Pro

Từ 500 Tr đồng

/ gói
 • Đánh giá thương hiệu
 • Chiến lược tái định vị
 • Thông điệp tái định vị
 • Thiết kế logo thương hiệu
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế hồ sơ năng lực
 • Website thương hiệu
 • Ra mắt thương hiệu mới

Enterprise

Từ 900 Tr đồng

/ gói
 • Đánh giá thương hiệu
 • Chiến lược tái định vị
 • Thông điệp tái định vị
 • Thiết kế logo thương hiệu
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế hồ sơ năng lực
 • Website thương hiệu
 • Ra mắt thương hiệu mới
 • Social Branding
 • Digital Ads

Kết nối với chuyên viên