Giải pháp Ra mắt thương hiệu chuyên nghiệp, ấn tượng

Tư vấn triển khai chiến dịch ra mắt thương hiệu. Tạo tiếng vang trong ngành, thúc đẩy ngay hoạt động kinh doanh.

Lựa chọn gói phù hợp

Với các hạng mục có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu

Starter

Từ175 Tr đồng

/ gói
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược thương hiệu
 • Mục tiêu & Chỉ số đo lường
 • Kế hoạch ra mắt thương hiệu
 • Social Launching
 • Social Ads

Pro

Từ 375 Tr đồng

/ gói
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược thương hiệu
 • Mục tiêu & Chỉ số đo lường
 • Kế hoạch ra mắt thương hiệu
 • Launching Website
 • Multi-channels Launching
 • Digital Ads

Enterprise

Từ 575 Tr đồng

/ gói
 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược thương hiệu
 • Mục tiêu & Chỉ số đo lường
 • Kế hoạch ra mắt thương hiệu
 • Launching Website
 • Multi-channels Launching
 • Digital Ads
 • Event launching

Kết nối với chuyên viên