Xây dựng thương hiệu tinh gọn

Giải pháp xây dựng thương hiệu tinh gọn. Triển khai nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Lựa chọn gói phù hợp

Với các hạng mục có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu

Starter

Từ 100 Tr đồng

/ gói
 • Chiến lược thương hiệu
 • Thiết kế logo thương hiệu
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế hồ sơ năng lực

Pro

Từ 150 Tr đồng

/ gói
 • Chiến lược thương hiệu
 • Thiết kế logo thương hiệu
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế hồ sơ năng lực
 • Website thương hiệu

Enterprise

Từ 500 Tr đồng

/ gói
 • Chiến lược thương hiệu
 • Thiết kế logo thương hiệu
 • Bộ nhận diện thương hiệu
 • Thiết kế hồ sơ năng lực
 • Website thương hiệu
 • Social Branding
 • Digital Ads

Kết nối với chuyên viên