Bảo hành website

Gửi yêu cầu bảo thành website để được hỗ trợ theo điều khoản, chính sách đã quy định trong hợp đồng.

Protected by reCAPTCHA, Privacy Policy & Terms of Service apply.

Lưu ý: Quý khách vui lòng xem xét lại thông tin hợp đồng về các quy định bảo hành website trước khi gửi yêu cầu.

Quy trình bảo hành webiste

Tiếp nhận

Sao Kim tiếp nhận yêu cầu của bạn. Phản hồi chậm nhất trong vòng 24h

Nghiên cứu

Xem xét yêu cầu và giải pháp cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn. Gửi đề xuất báo giá dịch vụ (nếu có)

Xử lý

Thực hiện công việc, giải pháp theo thỏa thuận. Bàn giao và nghiệm thu.

Đóng Tiket

Đóng lại Ticket sau khi đã hoàn thành. Quý khách có thể mở lại Ticket bất kỳ lúc nào.