Gói hỗ trợ kỹ thuật theo giờ

Giải pháp nhanh chóng xử lý yêu cầu kỹ thuật của bạn bằng cách thuê chuyên gia của Sao Kim.

Quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Đăng ký

Theo gói (h) phù hợp với vấn đề bạn gặp phải

Thanh toán

Chuyển khoản thanh toán theo gói lựa chọn

Kết nối

Đội kỹ thuật của Sao Kim kết nối với bạn.

Xử lý

Thực hiện xử lý kỹ thuật theo yêu cầu.

Đóng

Đóng lại chủ đề sau khi đã hỗ trợ xong.

Bảng tham khảo giờ xử lý kỹ thuật

  1. Các vấn đề bảo mật

  • Không truy cập được website 1 h

   Thêm mô tả ở đây

  • Không truy cập được phần quản trị
   1 h

  • Lỗi do virus tấn công hosting
   20 h

  • Update Wordpress gây lỗi
   2 h

  • Lỗi cài đặt/ nâng cấp Plugin
   2 h

  2. Các vấn đề hosting

  • Lỗi 500, 502, 203 2 h

   Thêm mô tả ở đây

  • Lỗi SSL hết hạn
   1 h

  • Chuyển hosting mới
   4 h

  3. Các vấn đề sử dụng

  • Lỗi cập nhật nội dung 2 h

   Thêm mô tả ở đây

  • Lỗi hiển thị hình ảnh
   1 h

  • Lỗi hiển thị SEO
   1 h

  • Lỗi hiển thị Link trên Social
   1 h

  • Lỗi thay đổi giao diện khi cập nhật nội dung
   2 h

  4. Các vấn đề khác

  • Restore lại phiên bản gần nhất 3 h

   Thêm mô tả ở đây

  • Cài đặt thêm Plugin
   1 h

  • Đào tạo sử dụng website (Online)
   2 h

  • Đào tạo sử dụng lại website (tại doanh nghiệp)
   4 h

Lưu ý: Bảng trên chỉ có tính chất tham khảo. Đội ngũ kỹ thuật của Sao Kim sẽ xem xét yêu cầu của bạn để báo lại chính xác số giờ cần để xử lý.