Head of Account

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tóm tắt nhiệm vụ: Vị trí Head of Account / Account director thực hiện việc quản lý toàn bộ các hoạt động thường nhật của phòng Account nhằm đạt được các mục tiêu về kinh doanh của công ty.

 1. Quản lý đội ngũ

 • Đề xuất nhu cầu, lên phương án và tham gia tuyển dụng nhân viên account

 • Lập tài liệu, lên kết hoạch, trực tiếp tham gia huẩn luyện đội ngũ nhân viên account.

 • Quản lý đội ngũ account: phân công công việc, giao chỉ tiêu, thiết lập kế hoạch cho cả phòng. Giám sát/ đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên do mình phụ trách.

 • Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh được giao cho phòng mình. Hỗ trợ nhân viên thực hiện các mục tiêu.

 • Theo dõi quá trình tiếp xúc khách hàng của từng nhân viên Account, tổng hợp các báo cáo tiếp xúc, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến phương pháp tiếp xúc và huấn luyện lại cho nhân viên.

 • Lập kế hoạch hoạt động của cả phòng, xét duyệt kế hoạch làm việc của từng nhân viên Account đối với công tác tháng, công tác tuần.

 • Xem xét các hợp đồng của nhân viên Account, kiểm tra khả năng thực hiện, bố trí nhân sự trợ giúp, theo dõi kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng.

 • Tổ chức các cuộc họp công việc trong phòng và với các bộ phận liên quan khác

 1. Quản lý khách hàng

 • Lên kế hoạch, tìm kiếm, chào dịch vụ đối với những khách hàng/ nhóm khách hàng quan trọng hoặc nhóm khách hàng mới, tiềm năng.

 • Tham gia quản lý trực tiếp đối với các khách hàng quan trọng, các dự án lớn và phức tạp.

 • Lên đề xuất, báo giá, tổ chức gặp gỡ, thuyết trình, đàm phán với khách hàng.

 • Thực hiện các cuộc chào hàng mẫu cho các nhóm khách hàng mới hoặc để huấn luyện nhân viên mới.

 • Quản lý việc triển khai thực hiện toàn bộ các dự án, làm việc với các bộ phận chuyên môn ( design, copywriting, marketing …) để đảm bảo cho dự án được thực thi đúng tiến độ và chất lượng.

 1. Hỗ trợ tiếp thị

 • Tham gia vào việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing (ví dụ: marketing trực tiếp …)

 • Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng. Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng.

 • Xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng. Thu thập các thông tin về khách hàng / dự án, thông tin phản hồi của khách hàng để chuyển cho bộ phận marketing. 

 • Phát triển việc kinh doanh mới, Thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, Bán hàng bằng cách tiếp xúc trực tiếp, Tự mình bán hàng cho khách hàng, Gọi điện thoại để bán hàng cùng với các nhân viên chào hàng.

 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của giám đốc.

 

QUYỀN HẠN

 • Đề xuất tuyển dụng, sa thải, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phép nhân viên trực thuộc. 

 • Quản lý toàn bộ các tiếp xúc với khách hàng ( khu vực phía Bắc).

 • Đưa ra quy định lương thưởng, chế độ cho phòng kinh doanh ( duyệt bởi Giám đốc).


HỒ SƠ ỨNG TUYỂN GỒM

 • Cover letter 

 • CV

 • Ảnh chân dung


Bấm vào ứng tuyển ngay để nộp hồ sơ cho vị trí này. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn ngay khi nhận được thông tin ứng tuyển.