Hướng dẫn quản lý Ticket

Hướng dẫn quản lý Ticket trên hệ thống quản lý dự án của Sao Kim Branding.


1. Tạo yêu cầu

Vui lòng thực hiện theo các bước sau để tạo yêu cầu hỗ trợ

 • Bước 1: Truy cập mục Hỗ trợ

 • Bước 2: Xem xét quy trình xử lý yêu cầu hỗ trợ

 • Bước 3: Xác định yêu cầu cần hỗ trợ

 • Bước 4: Điền thông tin tạo yêu cầu hỗ trợ

2. Theo dõi xử lý

Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ, bạn có thể theo dõi tiến độ xử lý yêu cầu của bạn qua email hoặc ngay tại trên hệ thống.

 • Bước 1: Truy cập Dashboard

 • Bước 2: Truy cập Thẻ

 • Bước 3: Chọn thẻ yêu cầu cần theo dõi

 • Bước 4: Theo dõi thông tin, trạng thái

 • Bước 5: Theo dõi phản hồi/ Chat với kỹ thuật viên

 • Bước 6: Phối hợp xử lý

 • Bước 7: Đóng thẻ yêu cầu

3. Lưu ý

 • Gửi thẻ yêu cầu phù hợp để được hỗ trợ nhanh chóng

 • Bộ phận hỗ trợ của Sao Kim sẽ đánh giá yêu cầu trước khi chấp nhận xử lý

 • Các yêu cầu phát sinh thêm chi phí sẽ có thêm các báo giá phù hợp trước khi xử lý

 • Quý khách có thể thanh toán trước (khi gửi hợp đồng dịch vụ) để được hỗ trợ xử lý nhanh hơn.

 • Các yêu cầu gửi trước sẽ được ưu tiên xử lý trước