Design System Online

  10.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ 10000000.0 VND

  10.000.000 ₫

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ

  Design System Online là gói lưu trữ và tạo template quản trị hướng dẫn sử dụng hệ thống thiết kế online.

  Các thành phần gói bao gồm:
  - Giao diện mẫu hướng dẫn sử dụng design system
  - 2 chế độ lựa chọn hiển thị
  - Hosting lưu trữ 20000 MB
  - Cho phép sử dụng tên miền riêng
  - Cho phép tạo tối đa 20 người sử dụng
  - Tính năng đầy đủ của sản phẩm được cập nhật tại https://brands.guide

  Danh mục tính năng:
  +, Cover Photo
  +, Brand introduction
  +, Logo
  +, Color
  +, Typography
  +, Brand architecture
  +, Composition
  +, Typography
  +, Photography
  +, Tone & voice
  +, Template
  +, Gallery
  +, Updated
  +, Subdomain
  +, Assets Management
  +, Banner Creation
  Điều khoản và Điều kiện
  - Giá niêm yết chưa bao gồm VAT.
  - Giá áp dụng đối với đơn hàng lớn hơn số lượng tối thiểu.


  Design System Online là gói lưu trữ và tạo template quản trị hướng dẫn sử dụng hệ thống thiết kế online.


  Các thành phần gói bao gồm:

  - Giao diện mẫu hướng dẫn sử dụng design system

  - 2 chế độ lựa chọn hiển thị

  - Hosting lưu trữ 20000 MB

  - Cho phép sử dụng tên miền riêng

  - Cho phép tạo tối đa 20 người sử dụng

  - Tính năng đầy đủ của sản phẩm được cập nhật tại https://brands.guide


  Danh mục tính năng:

  • Cover Photo
  • Brand introduction
  • Logo
  • Color
  • Typography
  • Brand architecture
  • Composition
  • Typography
  • Photography
  • Tone & voice
  • Template
  • Gallery
  • Updated
  • Subdomain
  • Assets Management
  • Banner Creation  Đây là bản xem trước của các sản phẩm được xem gần đây bởi người dùng.
  Khi người dùng đã thấy ít nhất một sản phẩm, đoạn mã này sẽ hiển thị.

  Sản phẩm được xem gần đây

  Sản phẩm thay thế được đề nghị: