SAOKIM HELPDESK

Để được hỗ trợ nhanh chóng, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin yêu cầu hỗ trợ cụ thể cho Sao Kim dưới đây:

Dự án Digital: bao gồm các vấn đề liên quan đến website, ứng dụng, hosting - server, hỗ trợ kỹ thuật cần giải quyết.

Dự án Branding: bao gồm các vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng thương hiệu, thiết kế mà Sao Kim đã và đang hợp tác với Quý khách, bao gồm cả việc cung cấp các file gốc thiết kế mà Quý khách đã thất lạc.

Kế toán/ BOD: các yêu cầu liên quan đến hoá đơn, chứng từ, tài liệu hoặc các phản ánh công việc khác.


Gửi yêu cầu trợ giúp

Hỗ trợ khách hàng
Nhóm hỗ trợ các nhu cầu về hóa đơn chứng từ, phản ánh về dịch vụ khách hàng.