Tất cả các khóa

Quản lý dự án hiệu quả
Trong khoá học này, bạn sẽ được học về quy trình để triển khai một dự án kể từ khi bắt đầu cho đến khi thanh lý và thanh toán hoàn thiện.
Đào tạo dịch vụ Thiết kế thương hiệu
Khóa đào tạo dịch vụ Thiết kế thương hiệu dành cho Acc. Cung cấp các thông tin, kiến thức, quy trình để tư vấn dịch vụ Thiết kế thương hiệu cho khách hàng
Đào tạo Dịch vụ Thiết kế ấn phẩm
Khóa đào tạo tư vấn dịch vụ thiết kế ấn phẩm
Đào tạo Dịch vụ Thiết kế Website
Đào tạo tư vấn dịch vụ Thiết kế Website của Sao Kim
Đào tạo Quy trình tư vấn dịch vụ
Đào tạo Quy trình tư vấn dịch vụ của Sao Kim
Quy trình triển khai dự án thiết kế
Đào tạo quy trình triển khai dự án thiết kế
Kỹ năng xử lý từ chối
Đào tạo kỹ năng xử lý từ chối trong giai đoạn tư vấn dịch vụ
Kỹ năng bán hàng
Đào tạo Kỹ năng bán hàng hiệu quả