Tất cả các khóa

Khoá học Branding Foundation
Khoá học Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp giúp bạn nắm vững các kiến thức chuyên môn về thương hiệu và xây dựng thương hiệu. Khoá học kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, đảm bảo tính thực thi khi áp dụng vào thực tế doanh nghiệp. Nội dung là những kiến thức mới nhất, hiện đại nhất, chuẩn theo xu hướng quốc tế.
Biểu tượng chứng nhận
Hướng dẫn sử dụng Odoo nghiệp vụ Sales
Hướng dẫn sử dụng hiệu quả SaoKimCRM
Quản lý dự án hiệu quả
Trong khoá học này, bạn sẽ được học về quy trình để triển khai một dự án kể từ khi bắt đầu cho đến khi thanh lý và thanh toán hoàn thiện.
Đào tạo dịch vụ Thiết kế thương hiệu
Khóa đào tạo dịch vụ Thiết kế thương hiệu dành cho Acc. Cung cấp các thông tin, kiến thức, quy trình để tư vấn dịch vụ Thiết kế thương hiệu cho khách hàng
Đào tạo Dịch vụ Thiết kế ấn phẩm
Khóa đào tạo tư vấn dịch vụ thiết kế ấn phẩm
Đào tạo Dịch vụ Thiết kế Website
Đào tạo tư vấn dịch vụ Thiết kế Website của Sao Kim
Đào tạo Quy trình tư vấn dịch vụ
Đào tạo Quy trình tư vấn dịch vụ của Sao Kim
Quy trình triển khai dự án thiết kế
Đào tạo quy trình triển khai dự án thiết kế
Kỹ năng xử lý từ chối
Đào tạo kỹ năng xử lý từ chối trong giai đoạn tư vấn dịch vụ
Kỹ năng bán hàng
Đào tạo Kỹ năng bán hàng hiệu quả